123 Street, NYC, US 0123456789 [email protected]

caitergjobergoli.geoningthepsubswecommbersyncnokongecost.co

Have any Question or Comment?

8 comments on “ Nepriateľ - Vladis - Diamant (CD, Album)

Arashiktilar
A dovolím si tvrdiť, že Vladis je jedným z tých, ktorí už pochopili, že sila slova nespočíva v jeho vulgárnosti a apelovať na spoločnosť sa dá aj trochu miernejším spôsobom. S o to väčšou radosťou konštatujem, že tento album sa dá počúvať aj po textovej stránke.
Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *